Publicitat
Terrassa

Qui pot conduir?

Els cossos policials intensifiquen aquests dies els controls per evitar que ningú pugui abandonar casa seva par passar la Setmana Santa a segones residències. Val la pena que repassem quan ens està permès conduir i quan no; sempre partint de la base que no podem sortir de casa i que es manté el confinament de la població i a partir de demà :

– Adquisició d’aliments, medicaments o productes de primera necessitat.
– Desplaçament al lloc de treball.
– Assistència establiments sanitaris.
– Assistir gent gran i persones dependents o especialment vulnerables.
– A entitats financeres.
– Causes de força major o de necessitat.

Publicitat

Només poden circular amb normalitat vehicles de:
– Transport i assistència sanitària.
– Personal de manteniment d’instal·lacions sanitàries i conservació i manteniment de carreteres.
– Distribució de medicaments.
– Exèrcit, cossos policials, protecció civil, seguretat privada, salvament o extinció d’incendis o auxili en carretera.
– Gestió de residus urbans.
– Transport de combustibles.
– Comercialització, transformació i distribució de productes agrícoles, ramaders i pesquers.
– Mercaderies peribles.
– Correus i telègrafs.
– Serveis funeraris.
– Altres vehicles que contribueixin a garantir el subministrament de bens o la prestació de serveis essencials.

Publicitat
To Top