Un aïllament tèrmic adequat pot reduir les emissions més d'un 20%.
REPORTATGE 

Lluitar contra els edificis "depredadors d'energia"

25.01.2020 | 04:00

L'Asociación Nacional de Distribuïdores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) estima que fins al 40% de les emissions contaminants que es registren en les grans ciutats procedeixen dels edificis "depredadors d'energia".

Barcelona ha declarat recentment l'emergència climàtica per a lluitar contra el diòxid de carboni i en aquest objectiu de reduir a la meitat l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle el 2030 amb mesures orientades, fonamentalment, a les restriccions de trànsit, la patronal de la reforma adverteix que la contaminació i el volum d'emissions nocives per a l'atmosfera també es deu a l'elevat nombre d'edificis i habitatges en els quals es malbarata energia. Per aquest motiu, l'Andimac comparteixi les propostes de multiplicar per 20 la generació d'energia solar en terrats d'equipament i de rehabilitar energèticament 10.000 habitatges a l'any.

La patronal reconeix que es tracta d'un primer pas. No obstant això, proposa ampliar aquesta mesura, tenint en compte que a Barcelona gairebé 700.000 habitatges tenen més de 40 anys d'antiguitat; és a dir, el 83,3% del parc, un percentatge que creixerà a un ritme del 0,41% anual al llarg del pròxim decenni i que posa de manifest que no s'ajusten als nous estàndards de l'edificació sobre condicions tèrmiques i energètiques.

En aquest sentit, cal recordar que un aïllament tèrmic adequat, a part de reduir fins més d'un 20% les emissions, pot també contribuir a aconseguir una major eficiència econòmica, ja que amb només aïllar les cobertes i les façanes es pot estalviar fins a un 65% d'energia en els edificis. Una dada important tenint en compte que, per cada grau que es mou el termòstat, la factura elèctrica s'encareix un 7%.

A l'hora de rehabilitar energèticament els edificis i habitatges una altra solució amb efectes descontaminants són les cobertes verdes o enjardinades, que actuen com a autèntics embornals de CO? i, a més, poden arribar a revalorar habitatges i hotels fins a un 12%. Aquestes cobertes absorbeixen els gasos contaminants, estabilitzen les condicions tèrmiques de l'edifici, contribueixen a reduir la demanda d'energia de les ciutats i, per tant, rebaixen la quantitat de diòxid de carboni emesa a l'atmosfera.

Així mateix, la companyia destaca que també existeixen altres solucions descontaminants que poden instal·lar-se en les cobertes dels grans edificis i magatzems logístics. Es tracta de làmines impermeabilitzants que absorbeixen les emissions NOx (que procedeixen sobretot de motors dièsel, considerats els més contaminants) amb ajuda de la llum del sol, per a després descompondre-les i eliminar-les amb l'aigua de pluja. De fet, una coberta tipus de 1.000 m?2; en la qual s'incorpori aquesta solució podria degradar anualment el NOx emès per més de 500 vehicles, segons dades del sector.

Segons el secretari general de l'Andimac, Sebastián Molinero, "a l'hora de lluitar contra la contaminació a les ciutats, tan important és posar la lupa sobre les emissions que generen els vehicles com rehabilitar energèticament els edificis i habitatges més antics del parc, per al que també seria efectiu incloure beneficis fiscals en l'IBI".