Desnonament d'una família a la plaça del Celler, el passat novembre.

CCOO demana millorar el decret de mesures urgents per a l'accés a l'habitatge

07.01.2020 | 12:07

CCOO ha assegurat que el Decret Llei, aprovat el 23 de desembre del 2019 per part del Govern de la Generalitat, que estableix mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge, té limitacions i demana revisar-lo.
Entre d'altres mesures, aquest decret obliga els grans propietaris a fer lloguers socials a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social durant tres anys, l'ampliació del concepte de 'gran propietari' a tota persona física que tingui més de 15 habitatges o l'augment d'habitatges protegits. En aquest sentit, CCOO creu que la proposta de lloguer social no ha d'estar limitada a tres anys i que ha de ser exigible fins que la família deixi d'estar en risc o fins que l'Administració pública competent hagi ofert una alternativa digna.
Han assenyalat que l'índex de referència dels preus no s'ha de basar en les dades de contractes de lloguer perquè "implica seguir sota la base dels preus del mercat liberalitzat", i proposen que es basi en factors socioeconòmics com l'IPC, per assegurar que no es destini més del 30% del salari a pagar l'immoble.
CCOO també ha denunciat la "falta d'una proposta contundent per regular el mercat immobiliari, per evitar l'especulació financera" i ha afirmat que és necessari un nou Pacte Nacional per l'habitatge i una nova llei perquè aquesta compleixi la seva funció social i no sigui una "inversió especulativa".