La compravenda d'habitatges sembla que ha tocat sostre.
Previsions

La construcció creixerà un 4,6% aquest any però seguirà en descens fins el 2023

17.12.2019 | 15:49

La construcció a Espanya creixerà aquest any un 4,6%, un 3,1% el 2020 i seguirà desaccelerant-se fins al 2023, any en què tornarà a enlairar-se, segons l'Institut de Tecnologia de la construcció de Catalunya (ITeC), que ha alertat que l'enginyeria civil segueix sent l'"ovella negra" del sector.

El director de l'ITeC, Francisco Diéguez, ha explicat que el sector creixerà per sobre del PIB, principalment en 2019 (4,6%) i 2020 (3,1%).

No obstant això, a diferència del PIB, que segons la majoria dels analistes tendirà a accelerar-se a partir de l'any 2020, la previsió per a la construcció és que la desacceleració seguirà el 2021 (2%) i 2022 (0,7%).

Segons el cap de departament de mercats de l'ITeC, Josep Fontana, la construcció a Espanya tornarà a créixer amb força a partir de 2023, quan s'espera arribar a un nivell de producció que correspon a un dels grans països d'Europa.

Per sectors, la compravenda d'habitatges sembla que ha tocat sostre i tant la concessió d'hipoteques, els preus de venda i els inicis d'habitatges estan perdent força, tot i que continuen creixent.

Les previsions apunten a tres anys més de creixement tot i que cada vegada menor i van del 8,5% el 2019 al 0,5% el 2021 i amb un 2022 ja en negatiu, amb una caiguda del -2%.

La rehabilitació creixerà una mitjana anual de 1,9% entre 2020 i 2022, impulsada per l'encariment de l'habitatge de nova construcció, tot i que no tant com s'esperaria per la falta d'estímuls.

Segons l'ITeC, un repte important que cal afrontar a Catalunya és que hi ha uns 4 milions d'habitatges, dels quals tres milions tenen una qualificació energètica que no acompanya a les exigències de lluita contra el canvi climàtic, amb el que hi ha molta feina per fer.

La liquiditat i la cartera de projectes que hi ha no fan témer per l'edificació no residencial ni en l'any 2019, en què es preveu un creixement del 5%, ni el 2020, un 3%, encara que després les expectatives es redueixen a un creixement de l'1,5% el 2021 i es mantindrà estable el 2022