Rubí

Manuel Jiménez: "La ciutat de Rubí és una bona opció per invertir"

30.05.2016 | 04:00
Jiménez és graduat social i diplomat en Psicologia, així com màster en gestió gerencial d´EADA i ha fet el programa de direcció general a l´IESE.
Jiménez és graduat social i diplomat en Psicologia, així com màster en gestió gerencial d´EADA i ha fet el programa de direcció general a l´IESE.

Manuel Jiménez, director de projectes de l’empresa B. Braun, és el president del Fòrum Cecot Rubí, que configuren unes 600 empreses. A finals de l’any passat va substituir en el càrrec a Jordi Parera (Top Cable). Jiménez considera que Rubí és un bon lloc per invertir i que el repte és incrementar l’espai industrial.
Quina radiografia ens faria vostè de l’àmbit econòmic de Rubí?
Rubí té 75.000 habitants, dels quals prop de 40.000 estan en disposició de treballar de manera activa en diversos sectors, com ara la indústria i el comerç o són autònoms. N’hi ha que, a més, treballen fora de la ciutat. En atur s’hi troben més de 6.000 persones, tot i que aquesta xifra ja va a la baixa.

Quin volum hi ha de població activa a la ciutat?
Són unes 18.000 persones que presten els seus serveis al voltant d’unes 2.000 empreses ubicades la major part d’elles en els onze polígons que tenim a Rubí. La indústria manufacturera té un gran pes, atès que ocupa pràcticament al 47 per cent de la gent que treballa a Rubí, mentre que els serveis ocupen el 46 per cent. És una ciutat amb una gran tradició industrial.

Quines són les característiques fonamentals d’aquesta indústria?
Hi ha una gran diversitat d’indústria que es caracteritza per ser més aviat petita. La majoria de les empreses rubinenques tenen entre un i cinc empleats. Que en tinguin més de cinc-cents només n’hi ha tres o quatre, i que tinguin més de mil treballadors només n’existeix una a Rubí.

Com veu Cecot el rendiment dels onze polígons de Rubí?
Quasi tots els onze polígons de Rubí són dels anys setanta o vuitanta del segle passat. Només n’hi ha dos posats en marxa amb posterioritat als anys noranta, que són La Llana i El Molí de la Bastida. En aquests polígons, les parcel·les són més aviat petites i no possibiliten la implantació de grans empreses. Pensant en el futur, Rubí hauria de preveure noves zones destinades a la implantació d’aquestes empreses. Les petites i les mitjanes sí tenen espai, hi ha naus lliures per a elles als polígons rubinencs.

El problema és, doncs, per a la implantació de grans empreses...
Sí, per a les grans ara mateix no hi ha espai. Sabem que les autoritats municipals són coneixedores i alhora sensibles amb aquesta problemàtica. Evidentment, l’època de la crisi no era la més adequada per plantejar-se aquesta qüestió, però de cara al futur, d’aquí a vuit o deu anys, un repte per a Rubí serà el d’habilitar zones espaioses per acollir empreses d’envergadura i del sector que sigui.

Rubí ja disposa d’aquests espais?
Sí, però encara no estan qualificats degudament com a aptes per dur-hi a terme una activitat econòmica. Calen, doncs, uns plantejaments importants que el pla d’ordenació que estan preparant, el POUM, no preveu. Aquest és un important repte de futur.

I, mentrestant?
De forma immediata, cal posar al dia tots els polígons actuals. En els darrers anys hi ha hagut un canvi d’actitud per part de l’Ajuntament. S’han fet tasques de manteniment i renovació en qüestions molt bàsiques, com ara l’estat de l’asfalt i de les voreres. Hi ha hagut millores molt importants, tot i que no les considerem encara suficients.

Quin volum de facturació tenen els onze polígons de Rubí?
3.000 milions d’euros. Un percentatge molt important és el de l’activitat químico-farmacèutica, que factura per sí sol uns 700 milions. A continuació ve el sector del comerç al major, amb una facturació al volant dels 600 milions d’euros. Hi ha molta diversitat d’indústria a Rubí, però aquestes dues són les més destacades quant a volum.

Quins són els principals avantatges de Rubí, des d’un punt de vista empresarial?
La seva situació és excel·lent i és una ciutat estratègicament clau, tant per la mobilitat de les mercaderies com de les persones. Estem a prop de l’aeroport, del port, de totes les autopistes... I mentrestant, s’ha d’invertir i atreure noves empreses. Hi ha una bona base.

Rubí és un bon lloc per invertir?
Efectivament, Rubí és una bona opció per invertir que pot oferir molts atractius als empresaris, tot i que la pressió fiscal és alta en relació a altres municipis del voltant. Em consta que el Consistori està treballant per millorar aquesta situació i ha activat diverses mesures positives al respecte.

És optimista de cara al futur?
Com ha passat a tot arreu, durant la crisi Rubí ha perdut empreses, però en aquests últims anys s’han registrat noves implantacions i activitats i el nombre de persones en atur va baixant. Els símptomes de recuperació i d’optimisme són evidents. A això també hi està contribuint el fet que ara tothom ja és conscient que si no es genera riquesa a través del món empresarial no es generaran ni impostos ni redistribució de la riquesa, amb la qual cosa no es podrien atendre les necessitats socials. Jo penso que les coses aniran bé i que Rubí pot avançar molt.

Quantes empreses aplega el Fòrum Cecot Rubí?
En l’actualitat, som unes 600 empreses. Sensibilitzar, ajudar i orientar el món empresarial són les nostres tasques principals, així com fer arribar a les institucions la sensibilitat de les empreses rubinenques, i tot això amb un esperit de col·laboració amb tothom. I un dels elements bàsics per a Cecot Rubí, d’altra banda, és la formació, tant pels que no treballen com pels que treballen, per tal que coneguin les noves tecnologies i es posin al dia.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas