Els enginyers defensen digitalitzar la xarxa elèctrica catalana

Els enginyers defensen digitalitzar la xarxa elèctrica catalana

19.01.2021 | 11:47

Per evitar els talls de llum durant els pics de més demanda d'electricitat, l'associació Enginyers Industrials de Catalunya ha defensat en un comunicat que "cal un sistema que abordi la transformació de la xarxa amb la seva digitalització a tots els nivells i, en particular, de la xarxa de mitja tensió i la seva interconnexió amb la baixa tensió".

Cal recordar que les últimes setmanes s'han succeït els problemes de talls de llum en diferents municipis catalans, incloses poblacions del Vallès Occidental com Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Barberà o la nostra ciutat, Terrassa, on barris com Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, La Maurina, Ca n'Anglada o Can Parellada pateixen, o han patit, interrupcions en el subministrament d'electricitat.