La pandèmia sumeix en la pobresa uns 150 mil barcelonins

La pandèmia sumeix en la pobresa uns 150 mil barcelonins

13.01.2021 | 11:35

Entre 129 mil i 152 mil persones que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona van passar l'any passat a estar en risc de pobresa a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquest nombre s'afegiria a les 648 mil persones que ja estaven en aquesta situació, mentre que la renda anual neta mitjana en les llars metropolitanes es va reduir entre un 7 i un 8 per cent l'any passat.

Així ho estima l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (IERM), un ens vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en un estudi que aporta "una primera fotografia" de l'abast de l'impacte de la crisi i també a un creixement de la desigualtat social, la pobresa extrema i la vulnerabilitat residencial.

Un altre dels aspectes analitzats en l'informe és la "capacitat protectora" de les mesures extraordinàries adoptades durant la pandèmia, com els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o les prestacions per a autònoms. Segons les estimacions, aquests instruments estan disminuint la desigualtat social en un 8,3 per cent i estan reduint de manera molt significativa la pobresa moderada, en un 18,5 per cent, i l'extrema, en un 35,7 per cent.