L' Ajuntament de Sant Cugat tampoc vol donar els romanents a l'Estat

L' Ajuntament de Sant Cugat tampoc vol donar els romanents a l'Estat

12.08.2020 | 17:57

La moció per a la suficiència financera dels ens locals, conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de l'Associació de Municipis i Comarques der Catalunya (ACM), que rebutja l'acord signat entre el Govern de l'Estat i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre els romanents dels ajuntaments, ha rebut avui el suport del de Sant Cugat. Aquest consistori insta així l'executiu espanyol i el Congrés dels Diputats a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals, tot garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000 milions d'euros. L'Ajuntament de Sant Cugat confia que el decret llei del govern espanyol, que el Congrés ha de ratificar el setembre, no s'aprovarà en els termes actuals de l'acord signat entre el Govern de l'Estat i la FEMP, i que es tindran en compte les reivindicacions dels Ajuntaments de disposar d'un fons extraordinari per fer front a la crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la Covid-19. També demana la derogació de la llei d'estabilitat pressupostària, que permetria poder disposar lliurement dels romanents generats pels ajuntaments en exercicis anteriors, i que ara mateix estan dipositats als bancs sense poder gastar-se.