Patí per a comunicacions familiars i de convivència del Centre Penitenciari Mas d'Enric

Justícia suspèn les comunicacions vis a vis a tots els centres penitenciaris

21.07.2020 | 12:42

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia recupera alguna de les mesures que s'havien aplicat durant el confinament per la pandèmia a l'interior dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. La intenció és evitar nous contagis per la COVID-19 i preservar la salut dels interns i dels professionals mentre duri l'actual situació de rebrot a diferents zones del país.

El primer pas ha estat suspendre les comunicacions vis a vis, que són les que impliquen contacte directe entre les persones internes i les que les van a veure. Hi ha tres tipologies de vis a vis: les íntimes, amb les parelles sentimentals; les familiars, amb fins a quatre persones; i les de convivència, amb la parella i els fills i filles de fins a 10 anys.

Sí que es mantenen les visites d'amics, familiars i advocats per locutori, amb la separació per vidre i comunicació a través de l'intèrfon, i amb la recomanació que no s'hi desplacin les persones que provinguin de zones afectades en la mobilitat.