Últim ple municipal de Vacarisses, celebrat per videoconferència.
Vacarisses

Els diners per a les festes majors de les urbanitzacions, per lluitar contra el coronavirus

30.06.2020 | 11:51

L'Ajuntament de Vacarisses ha arribat a un acord amb les associacions veïnals per destinar la majoria de l'assignació de les festes majors (que no se celebren) a material de protecció per a la Covid-19. L'acord es va veure reflectit en l'últim ple municipal, que es va tornar a celebrar per videoconferència, on el primer punt de l'ordre del dia va ser la modificació del pressupost de 2020 per anul·lar algunes de les convocatòries d'atorgament de subvencions a entitats del municipi. El motiu és que diversos projectes no es podran realitzar a causa de la Covid-19. Aquesta proposta, igual que la resta de punts del ple, va ser aprovada per unanimitat.

Així, en el cas de la regidoria de Joventut es destinaran dos mil euros a l'Associació AEIG per a ajudar les famílies a pagar la quota de les inscripcions al CAU. En l'àmbit d'Acció Social, 1.200 euros aniran a l'Associació de Càritas Vacarisses per al seu projecte de menjador social. Pel que fa a la dotació per a Turisme, Comerç i Consum, la totalitat de l'import (800 euros) serà per a l'Associació de Comerciants de Vacarisses.

Per la seva banda, Participació Ciutadana ha arribat a un acord amb les entitats veïnals i la Federació d'AA.VV. de Vacarisses per destinar 3.300 euros a despeses de finançament i manteniment de locals, i la consignació pressupostària restant a l'adquisició de mascaretes o altres materials necessaris per a la lluita contra la Covid-19. En aquest sentit, l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va voler destacar la predisposició de les entitats veïnals per no optar als diners per a les festes majors de les urbanitzacions.

Del pressupost de Cultura, 12 mil euros es destinaran igualment a subvencions a entitats per concurrència competitiva i mil euros a Moto Clàssic Vacarisses per a la celebració del seu 30è aniversari. Quant a les regidories de Medi Ambient, Educació i Esports, continuaran amb el procediment ja iniciat, d'atorgament de subvencions a entitats per concurrència competitiva, per poder cobrir despeses anteriors a la pandèmia.