El ministre d'Universitats, Manuel Castells.
La crisi del coronavirus

Castells proposa que cada universitat calculi la seva ocupació per al nou curs

11.06.2020 | 11:27

El Ministeri d'Universitats ha publicat unes recomanacions per al pròxim curs en què proposa que cada universitat calculi els coeficients d'ocupació de cadascuna de les activitats docents i investigadores per a veure si es poden donar de manera presencial o "online".

En l'informe "Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat universitària per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada", donat a conèixer aquest dijous, el ministeri suggereix unes pautes que "han de servir simplement com a orientació per a la comunitat universitària per al desenvolupament de la seva activitat en el període de l'anomenada 'nova normalitat' durant el qual l'amenaça de la COVID-19 continua vigent".

Per a calcular els coeficients d'ocupació teòrics, el departament del ministre Manuel Castells proposa dividir el nombre d'estudiants matriculats en una activitat per la capacitat de la instal·lació tenint en compte la separació de 1,5 metres entre els ocupants. I s'hauria de treure el coeficient real, dividint el nombre d'alumnes matriculats per la capacitat real de les instal·lacions. Si el càlcul del coeficient d'ocupació real és superior al coeficient d'ocupació teòric, "l'activitat no podrà desenvolupar-se de manera presencial íntegrament i les universitats haurien de prendre les mesures pertinents perquè es pugui dur a terme de manera 'online'".