Les entrades i sortides dels casals d'estiu es faran de forma esglaonada per grups d'edat.
La crisi del coronavirus

Salut Pública preveu prendre temperatura diària als nens en activitats estiu

06.05.2020 | 13:05

Aquest estiu les activitats per als nens es faran en colònies i casals, on se'ls prendrà la temperatura cada dia i se'ls unirà en grups d'entre 6 i 8 per garantir la distància física, mentre que els campaments s'exclouen en no garantir les mesures d'higiene i distància física.

Aquestes són algunes de les línies d'un document intern de treball que està definint la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat per permetre dur a terme activitats d'oci per a nens aquest estiu garantint les condicions necessàries per protegir la seva salut, a què ha tingut accés Efe.

Segons el document, els campaments, amb una ocupació d'entre 4 i 6 nens per tenda, no reuneixen les condicions mínimes per garantir mesures d'higiene i de distància física requerides.

Sempre que sigui possible, Salut Pública recomana que les activitats d'estiu es duguin a terme en zones amb baix risc de contagi o lliures de coronavirus.

En el cas concret dels casals d'estiu serà important valorar la proximitat amb el domicili dels nens per evitar desplaçaments llargs, recomana Salut Pública.

Les principals mesures de protecció tant per a nens com per a monitors són el rentat de mans sistemàtic, que es farà a l'arribada i sortida dels nens, abans i després dels àpats, d'anar al bany i de les diferents activitats, i després d'esternudar.

Per a això, el document manté que cal garantir que hi hagi diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, tovalloles d'un sol ús i / o assecador.

En punts estratègics com el menjador, entrada a les aules o a l'interior de la casa o alberg, caldrà col·locar dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Les entrades i sortides dels casals d'estiu es faran de forma esglaonada per grups d'edat, en intervals d'entre 15 i 20 minuts per evitar aglomeracions.

Al menjador es garantirà una separació mínima de 2 metres entre taules i a les taules grans es deixarà una cadira de separació entre els nens perquè no tinguin ningú al davant.

Per raons d'espai, es recomanen torns per a dinars i si els nens han de recollir la safata en la línia d'autoservei, es garantirà la distància entre ells.

La neteja i desinfecció de les taules es farà després de cada àpat i la de l'espai del menjador, un cop al dia.