Fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.396 persones.
La crisi del coronavirus

Un total de 9.186 persones han mort per la Covid a Catalunya, 136 en 24 hores

24.04.2020 | 11:44

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 46.629 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D'altra banda, hi ha un total de 87.232 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 9.186 persones fins a dia d'avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 2.621 han mort a una residència, 105 a un centre sociosanitari i 543 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.