Les escoles han de tornar a les famílies els imports de material i sortides
La crisi del coronavirus

Les escoles han de tornar a les famílies els imports de material i sortides

02.04.2020 | 10:14

Les direccions dels centres educatius de Catalunya hauran de tornar a les famílies els imports pagats per material escolar i sortides programades dins l'activitat reglada corresponents a les setmanes en què els col·legis estiguin tancats i fins a la tornada a la normalitat. El director general de centres públics del departament d'Educació, Josep Garcia Cambray, ha enviat una carta als directors dels centres educatius catalans en la qual comunica que cada centre "dissenyarà el procediment informatiu i de retorn que li resulti més adequat, sempre i quan les famílies vegin complert l'objectiu de retorn de l'import satisfet".

Sobre les aportacions de material escolar i equipaments, i de manera independent a la modalitat de cobrament, es comunica a les direccions que "han d'informar les famílies que es deixaran de cobrar o es retornaran els imports corresponents a les setmanes que els centres hagin d'estar tancats, i fins a la tornada a la normalitat ". Pel que fa a les aportacions de les excursions i sortides d'un sol dia, la comunicació afegeix que "s'haurien de tornar en la seva integritat".

Finalment, la comunicació es refereix al paquet de les colònies escolars i viatges programats de més d'un dia i concreta que "l'opció desitjada seria també la d'arribar a la consideració que l'anul·lació dels viatges s'ha produït per motius de força major, amb la qual cosa es podrien retornar tots els imports a les famílies afectades".