Sanitat autoritza a contractar estudiants que van aprovar el MIR el 2019
La crisi del coronavirus

Sanitat autoritza a contractar estudiants que van aprovar el MIR el 2019

30.03.2020 | 12:00

Els professionals, de qualsevol titulació, que van realitzar les proves selectives 2019 per a l'accés l'any 2020 a places de formació sanitària especialitzada (MIR) i que han superat la puntuació mínima en l'exercici podran ser contractats amb motiu de la pandèmia del coronavirus. Així s'estableix en una ordre del Ministeri de Sanitat del 27 de març que publica aquest dilluns el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en modifica una altra del 14 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La nova disposició amplia la contractació amb caràcter excepcional i transitori d'aquelles persones amb grau, llicenciatura o diplomatura, i que manquen encara del títol d'especialista, els quals van realitzar les proves del MIR 2019/2020 i no sols als de 2018/2019 com establia l'anterior ordre. El contracte tindrà una durada de tres mesos prorrogables per successius períodes de tres mesos i s'extingirà en el moment en què al professional se li adjudiqui una plaça.

A més, l'ordre autoritza les comunitats autònomes a subscriure "contractes de durada determinada, d'auxili sanitari" a estudiants en el seu últim any de formació de totes les professions sanitàries, així com d'estudiants d'últim any de l'àrea sanitària de formació professional. En aquest cas, el contracte ha de "indicar que es desenvolupa en qualitat de suport i sota supervisió d'un professional sanitari".