Comença la restricció d'entrada des de països externs a la UE
La crisi del coronavirus

Comença la restricció d'entrada des de països externs a la UE

23.03.2020 | 10:51

Aquest dilluns comença a aplicar-se l'ordre que restringeix durant un mes els viatges no imprescindibles a Espanya des de països no integrants de la Unió Europea i altres associats a l'espai Schengen, per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi del coronavirus.

L'ordre aplica a partir d'aquesta mitjanit les limitacions acordades el passat 17 de març pel Consell Europeu per a reforçar les fronteres exteriors mitjançant una restricció temporal dels viatges no essencials a la UE per un període de 30 dies. Els socis de la UE van deixar al marge d'aquestes limitacions als ciutadans europeus o els residents de llarga durada, així com per a personal diplomàtic.

Per regla general, no podran entrar a Espanya per motius d'ordre públic o salut pública els nacionals de països no integrants de la UE amb l'excepció dels quals siguin residents en ella o en països associats a l'espai Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència; titulars de visat de llarga durada expedit per un Estat membre o de l'espai Schengen, treballadors transfronterers, professionals sanitaris o de la cura de majors, personal dedicat al transport de mercaderies en l'exercici de la seva activitat i personal de vol.

També queden al marge de la prohibició el personal diplomàtic, les persones en trànsit per motius familiars imperatius "degudament acreditats" i les persones que acreditin documentalment "motius de força major o situació de necessitat" o motius humanitaris.

Aquestes disposicions no afecten ni a la frontera terrestre amb Andorra ni a Gibraltar. De manera temporal, també es tanquen els llocs terrestres habilitats per a l'entrada i la sortida d'Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla.