La població centenària a Catalunya, gairebé duplicada en una dècada

La població centenària a Catalunya, gairebé duplicada en una dècada

12.03.2020 | 04:00

A Catalunya hi havia, a data d'1 de gener del 2018, un total 264 persones centenàries per cada milió d'habitants, segons l'Estimació de la població centenària de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre de persones centenàries gairebé s'ha duplicat en els darrers 10 anys, ja que ha passat de 1.025 persones el 2008 a 1.995 persones el 2018; i en particular ho ha fet la població de 105 anys i més, que al 2008 eren 55 persones i al 2018 en són 120.

La xifra de 264 persones centenàries per cada milió d'habitants situa Catalunya com un dels territoris amb un índex més alt en comparació amb els països europeus i del món. El Japó és el país amb més persones centenàries per milió d'habitants (537), seguit dels Estats Units (287), França (285) i el Canadà (267). Al conjunt de la Unió Europea (UE-28) hi ha 212 persones centenàries per milió d'habitants.

La població centenària de Catalunya era de 1.995 persones a 1 de gener de 2018. Aquesta xifra representa un augment del 4,5 per cent respecte a un any enrere. En concret, hi havia 800 persones amb 100 anys, 500 persones amb 101 anys, 285 persones amb 102 anys, 180 persones amb 103 anys, 110 persones amb 104 anys i 120 persones amb 105 anys i més.

La població centenària està molt feminitzada. Les dones representen el 82,7 per cent de la població centenària, mentre que els homes són el 17,3 per cent. Hi ha 4,8 dones centenàries per cada home centenari. La distribució de la població centenària per sexe és molt estable en el temps. En els darrers 15 anys, el percentatge de dones dins de la població centenària es manté al voltant del 82 per cent.