L'OMS ha decretat l'alerta sanitària pel coronavirus.

El Consell Comarcal limita la celebració de reunions i actes públics

10.03.2020 | 12:09

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha decidit limitar la celebració de reunions i actes públics com a mesura preventiva pel coronavirus. Aquest matí s'han reunit els representants de l'empresa i el Comitè de Salut Laboral de l'entitat i s'han acordat diferents mesures preventives concretes en funció del lloc de treball un cop avaluats els riscos pels treballadors. Concretament, respecte de la restricció de reunir-se i celebrar actes públics, s'ha decidit que a cada àrea i servei es valorarà la reprogramació i posposició de reunions, formacions, fires, jornades i altres accions grupals. Així mateix es recomana al personal de la institució limitar i valorar la participació a actes externs i a reunions grupals.