Una dona gran rep la visita a casa seva del personal d'atenció domiciliària.
Castellbisbal

Serveis Socials contacta amb gent gran
de més de 80 anys

28.02.2020 | 04:00

El desembre passat, l'Ajuntament de Castellbisbal va posar en marxa una campanya de visites a domicili a gent gran de més de 80 anys empadronada al municipi. Durant aquests primers dos mesos, s'ha contactat amb unes 120 persones i una cinquantena han rebut la visita, a casa seva, d'una treballadora social que els ha fet una entrevista personal i els ha explicat quins són els serveis i recursos municipals que els poden ser d'utilitat.

A través d'aquest contacte, sigui presencial o telefònic, s'ha pogut constatar que les persones grans entrevistades fins ara són autònomes, gaudeixen d'una bona salut i compten amb una xarxa de suport familiar propera. No s'han detectat, per tant, casos de negligència o risc d'aïllament.

Amb la voluntat de continuar detectant possibles casos de necessitats, l'Ajuntament ha començat a fer seguiment també a les persones grans que es queden soles després de perdre a la parella.