L'alumnat marroquí duplica el fracàs escolar dels autòctons

L'alumnat marroquí duplica el fracàs escolar dels autòctons

22.02.2020 | 04:00

El 67 per cent dels joves marroquins o fills de marroquins (el 25 per cent de noies i el 43 per cent de nois) no acaben l'educació secundària obligatòria (ESO), mentre que l'abandonament escolar en el conjunt de la població autòctona catalana és del 36 per cent.

Són dades extretes de l'estudi "La situació educativa i laboral dels joves d'origen marroquí a Catalunya", elaborat per la Fundació Ibn Battuta; a partir de dades obtingudes d'altres estudis i estadístiques, i que ahir dijous es va presentar a Barcelona.

El president de l'entitat, Mohammed Chaib, s'ha mostrat "molt preocupat" per les xifres d'abandonament escolar, que gairebé "dupliquen les de la població autòctona i són un terç més elevades que les dels estrangers al seu conjunt". Per això, Chaib ha fet una crida a "buscar solucions actives que impliquin l'administració i per a les quals són necessaris recursos econòmics".

Tot i la dada negativa d'abandonament escolar, Chaib ha destacat com a "molt positiu" el percentatge més alt de noies que acaben els seus estudis, el que "demostra que a diferència del que passa en altres països europeus, a Catalunya no hi ha el debat que manté que "no es permet les dones marroquines finalitzar els seus estudis".

L'estudi també revela que, a causa de l'abandonament escolar, a les etapes postobligatòries la presència d'alumnat marroquí és molt baixa i se situa en l'1,3 per cent al batxillerat i en l'1,8 per ceny a la Formació Professional (FP).