Pisos a Terrassa.

Denegades un 30% de sol·licituds de lloguer a la comarca

25.01.2020 | 04:00

El Consell Comarcal està preocupat per la denegació d'un 26% de les sol·licitudes d'ajut al llogues del Vallès Occidental provocada per manca de finançament i per canvis en la normativa d'adjudicació, per part del Ministeri de Foment i de l'Agència Catalana d'Habitatge. Una xifra que augmenta fins al 30% si es tenen en compte només els 12 municipis que atén l'Oficina Comarcal d'Habitatge. És per això que, tot i que el Ple comarcal va aprovar ahir divendres l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió, relatiu a l'Oficina Comarcal d'habitatge per a l'any 2020, al mateix temps va reclamar un major finançament per part de la Generalitat i va demanar al govern espanyol incrementar la dotació pressupostària del Plan de la Vivienda.