Presentació del nou servei
Rubí

Nou servei d'atenció per a persones refugiades

14.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament, a través d'un conveni signat amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, ha posat en marxa un nou servei d'atenció, orientació i derivació de persones refugiades. A més d'assessorar a les persones usuàries, des del nou servei es realitzarà un diagnòstic de la situació social del col·lectiu, amb una identificació de perfils d'asil i refugi que doni lloc a una millora en els protocols d'actuació i derivació al municipi, així com a una més acurada detecció de necessitats.