Un document recollirà el dret dels discapacitats a tenir una sexualitat plena

Un document recollirà el dret dels discapacitats a tenir una sexualitat plena

10.12.2019 | 04:00

El professor de la Universitat de Girona Joan Canimas està coordinant la redacció d'un document per presentar-lo al Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, que recull el dret de les persones discapacitades a gaudir d'una vida sexual plena, inclosa l'assistència d'acompanyants sexuals. El document de treball, que encara està en els seus inicis, es titula "El suport eròtic o sexual a persones amb mesures jurídiques de suport", i un cop consensuat i aprovat serà presentat al comitè com a text de referència per abordar la sexualitat en persones amb diversitat funcional.

L'elaboració d'aquest document s'ha donat a conèixer en un seminari organitzat per la Fundació Víctor Grífols en què diversos especialistes han debatut sobre el dret de les persones discapacitades a gaudir d'una sexualitat plena, un dret que de vegades xoca amb l'opinió de familiars, tutors legals o de les institucions d'acollida, que, de vegades, els neguen la sexualitat o prefereixen defugir el tema.

Els experts van defensar que les persones discapacitades tenen necessitats afectives, eròtiques i sexuals que únicament poden satisfer a través d'un servei d'acompanyament especialitzat, però això de vegades no està ben vist pels seus familiars o tutors per raons morals o d'una altra índole. Una de les principals conclusions de la jornada va ser que "aquesta realitat xoca amb els drets fonamentals dels afectats, que estan emparats per una legislació que els atorga els mateixos drets que a les persones sense discapacitat".