Oficina del Treball ubicada a Terrassa.

El 41% del desocupats de la comarca no cobra cap tipus de prestació

01.10.2019 | 04:00

A la comarca hi ha 19.549 persones desocupades que no reben cap tipus de prestació, això significa el 41% de tots els vallesans que es troben sense feina. En total, al Vallès Occidental són 47.588 persones les que estan a l'atur.
Tot i això, el nivell de cobertura ha augmentat 4,9 punts respecte el desembre del 2018 i se situa en 58,9%. Per primer cop des de juny del 2014 la cobertura de les prestacions és superior al 55%, trencant, així, la dinàmica d'estancament dels últims cinc anys.
Pel que fa al tipus de prestacions, el 31,4% de les persones desocupades reben prestacions contributives i el 24% prestacions de caràcter assistencial. La resta són beneficiaris del programa de renda activa d'inserció (3,5%) i del programa d'activació per l'ocupació (0,01%), actualment en procés d'extinció.