Rubí

Un error retarda les obres del Casino 

19.09.2019 | 04:00

Un error del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, depenent de la Generalitat, manté aturat el procediment de contractació de la direcció facultativa de les obres de rehabilitació del Casino. La suspensió té el seu origen en l'exclusió, per part de la Mesa de contractació de l'Ajuntament, d'una de les empreses licitadores per no haver aportat correctament la documentació establerta als plecs de clàusules. Davant d'això, aquesta empresa va interposar un recurs especial on en cap cas sol·licitava la suspensió cautelar del procediment de contractació. Malgrat que no es produís aquest requeriment, el Tribunal va decidir aturar-lo d'ofici, generant un retard en la licitació. Tot apunta que l'òrgan aixecarà aviat la suspensió de l'expedient.