Castellbisbal

Certificació ISO de gestió de qualitat per a l'Arxiu municipal

18.09.2019 | 04:00

L'Arxiu municipal de Castellbisbal ha obtingut la certificació ISO 9001:2015, que és la norma que permet acreditar la qualitat dels sistemes de gestió documental de les organitzacions. Amb aquesta certificació, el servei es converteix en un dels primers arxius catalans en obtenir-la. Per fer possible l'acreditació, l'Arxiu municipal ha hagut de superar una auditoria externa, per avaluar-ne la implementació i eficàcia del sistema de gestió documental. L'empresa TÜV Rheinland ha estat l'encarregada de fer-la i i d'emetre el certificat. L'Arxiu municipal va iniciar fa un parell d'anys, amb el suport de la Diputació, un seguit d'actuacions encaminades a millorar la gestió del servei, on l'obtenció del certificat ISO 9001:2015 era un dels objectius a aconseguir.