--
Instal·lacions de la planta depuradora de Rubí.

L'ACA inverteix 7,1 milions d'euros en remodelar la depuradora de Rubí

12.08.2019 | 12:29

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà més de 7,1 milions d'euros en la remodelació, ampliació i millora de la capacitat de tractament de la depuradora de Rubí.
S'ha iniciat la licitació d'un contracte per a la redacció del projecte constructiu, el qual prendrà com a punt de partida l'avantprojecte d'ampliació i remodelació que es va dur a terme el 2017, i l'execució de les corresponents obres. El termini per a presentar ofertes finalitzarà el 16 de setembre i el contracte tindrà una durada de 3 anys i un mes, a partir de l'adjudicació i signatura del contracte.
L'actuació està inclosa en la planificació hidrològica vigent (2016-21) i servirà per a millorar tant la capacitat de la planta, adaptant-se a les necessitats actuals i futures, com la qualitat de l'aigua tractada, contribuint a la millora mediambiental de la conca del riu Llobregat.
La depuradora de Rubí es va posar en servei el 1994 i es va ampliar el 1999. Té una capacitat per tractar 27.000 m3/dia, equivalent a una població de 135.000 habitants, i disposa de prop de 13 quilòmetres de xarxa de col·lectors. Saneja les aigües residuals dels municipis de Rubí i Sant Cugat del Vallès.
A data d'avui les 521 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Vallès Occidental, la comarca compta amb 27 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 99% de la seva població.