--
L'Hotel Don Cándido, una de les propostes que s'ofereix a la comarca.
Vallès

Màxim històric d'ocupació hotelera a la comarca

30.07.2019 | 04:00

El juny de 2019 el Vallès Occidental ha assolit el màxim històric d'ocupació hotelera en temporada d'estiu, amb una mitjana del 90'3%. Aquest mes el nivell d'ocupació de la comarca se situa per sobre del registrat al Baix Llobregat (89'4%), el Garraf (87'4%) i el Maresme (84'9%). Aquestes dades provenen del Flaix d'ocupació turística del Laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona. El visitant tipus és un home, d'uns quaranta anys, que viatge per feina acompanyat de companys, que és de nacionalitat espanyola i resident a una comunitat autònoma que no és Catalunya. S'allotja en un hotel i s'hi està una mitjana d'unes 4 nits. S'ha informat a Internet o a una organització per planificar el seu viatge.