Censar els animals és necessari "per fer una previsió de recursos"

Censar els animals és necessari "per fer una previsió de recursos"

08.04.2021 | 10:22

L'Ajuntament va iniciar el 24 de març una campanya divulgativa, tant a xarxes socials com amb les informadores, per recordar als propietaris d'animals domèstics els aspectes bàsics de l'ordenança de tinença i protecció. O sigui: l'obligatorietat de recollir els excrements dels gossos a la via pública i d'impedir que els cans orinin a les façanes d'edificis; la necessitat que els gossos estiguin identificats amb microxip, portin una placa identificativa i estiguin registrats al municipi, i la obligació de portar-los lligats, excepte a les zones de lliure circulació (espais d'esbarjo coneguts popularment amb el nom de "pipicans", que són 11 a Terrassa). Censar els animals és una obligació perquè només així, diu el Consistori, es pot comptabilitzar quants hi ha a Terrassa "i fer una previsió dels recursos de salut pública i infraestructures que contribueixin a millorar el seu benestar". La campanya acabarà a mitjans d'abril i es fa a Can Boada Casc Antic, Poble Nou-Zona Esportiva, Can Roca, Pla del Bon Aire, Sant Pere, Sant Pere Nord, Cementiri Vell i Can Palet.

Es deixen d'ingressar 234.885 euros
El Consistori només té controlats 9.485 gossos dels 25.144 cans que, com a mínim, hi ha a la ciutat. La diferència són 15.659 animals. O sigui, les arques municipals deixen d'ingressar cada any 234.885 euros per aquest concepte. No registrar un animal de companyia està tipificat com a infracció lleu i les sancions són de multa fins a 750 euros, segons la normativa municipal. L'ordenança preveu multes de fins a 1.500 euros per infraccions greus i de fins a 3.000 euros per les molt greus. I són incompliments greus permetre que els animals pixin en façanes i mobiliari urbà i no recollir d'immediat les deposicions. I deixar que entrin en zones de joc infantil. És una infracció lleu que els cans estiguin a la via pública sense lligar. Els infractors sense antecedents poden substituir el pagament per treballs socials.