L'arribada d'alumnat estranger s'ha reduït.

Menys nouvinguts durant la Covid

06.04.2021 | 04:00
En els informes del Consell Escolar Municipal s'observa també que ha disminuït el nombre de sol·licituds d'alumnat nouvingut estranger. El curs 2018-19 van demanar plaça a infantil i primària un total de 430 alumnes, mentre que el curs 2019-20 van ser 390, 40 alumnes menys. Pel que fa a l'ESO o secundària obligatòria, el nombre de nouvinguts estrangers es va mantenir pràcticament igual perquè el 2018-19 van ser 169 i al curs següent, 168. L'alumnat d'infantil i primària es va escolaritzar principalment a la pública (més del 70 %) i la resta a la concertada. Amb relació a l'ESO, l'assignació va ser més equilibrada: un 54% a la...
Para conocer todas las claves de esta noticia, suscríbete
  • Edición impresa.
  • Copia digital.
  • Acceso premium web.
  • Copia digital.
  • Acceso premium web.
  • Hemeroteca.