El programa ajudarà a agilitzar la Mesa d'Emergència.

Nova eina per captar pisos buits per a allotjaments d'emergència

23.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament s'ha adherit al Programa Reallotgem, impulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), que té per objectiu llogar pisos privats buits per poder allotjar famílies amb informe favorable de la Mesa d'Emergència.

L'Ajuntament pretén captar habitatges buits per tal d'allotjar-hi famílies en situació d'emergència, exercint com a intermediador entre l'AHC i la propietat. L'AHC pagarà el lloguer de divuit mesos per avançat, així com l'import de la fiança, als i les propietàries que posin a disposició el seu habitatge. La resta de quotes s'abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte. Els requisits que han de tenir els habitatges són disposar de cèdula d'habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d'alta els subministraments i no superar els 90 metres quadrats útils.