La restauració és un dels sectors més afectats per les restriccions de la pandèmia.

El superàvit municipal creix fins als 16,8 milions

20.03.2021 | 04:00

La Hisenda municipal disposarà de 5,8 milions més dels previstos al capítol de superàvit. Els romanents dels darrers exercicis permeten disposar de 16,8 milions d'euros, una xifra molt superior a la previsió inicial, que fluctuava entre els 7,5 i els 11 milions. L'escreix econòmic permetrà reforçar els ajuts als sectors més afectats per la Covid-19 i injectarà recursos a la millora de la ciutat i els serveis.

El superàvit municipal s'ha vist incrementat en gairebé 6 milions respecte a les previsions i ho ha fet gràcies a un romanent de l'exercici 2018/2019 i un altre corresponent al 2020. L'any passat, tot i l'impacte del pla de xoc per fer front a la pandèmia, algunes partides no es van poder executar i ara aquests diners van al pressupost de 2021.

L'aixecament, a finals de 2020, de les regles fiscals de la Llei de la Despesa han permès augmentar la partida del superàvit de 2021, ja que autoritzen els ajuntaments a disposar de l'excedent d'exercicis anteriors. Fins a aquesta data, els superàvits només es podien destinar a eixugar deute o per a inversions financerament sostenibles.

L'escreix de diners s'invertirà en igualar el pressupost del 2021 al del 2020 sense retencions a totes les àrees municipals, pel qual es necessiten 3,3 milions d'euros. També en cobrir els Fons Covid, fons extraordinaris que l'Estat va anunciar i que encara no han arribat, que són més de 3,3 milions que ja estaven pressupostats a les àrees.

Possibles eventualitats
L'increment del superàvit permetrà suplementar les dotacions per a inversions i el seu desplegament en el Pressupost amb 1,1 milions d'euros. També ajudarà a la Hisenda municipal a estar preparada per a possibles eventualitats, per la qual cosa aparta 2,5 milions d'euros com a garantia de reserva. Els 5,8 milions més de superàvit aniran a reforçar objectius del Pressupost 2021, amb la injecció de 5,8 milions en recursos a la ciutat. I a les liquidacions pendents d'expedients de l'any 2020 per 0,8 milions d'euros.

Al pressupost municipal de 2021, explica l'alcalde, Jordi Ballart, "es va fer una previsió curosa del superàvit i al final aquest ha resultat ser força més positiu que quan es va aprovar el Pressupost". La primera autoritat municipal recorda que l'any passat "ens trobàvem en un pla econòmic financer heretat del 2019 que ens limitava l'acció". Ara, l'aixecament de les regles de la despesa permet a la Hisenda local destinar "tot el marge per a la utilització del superàvit" al pressupost de 2021.

Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, recorda que es vol aprofitar l'aplicació del pressupost d'aquest 2021 per avançar en la transformació de l'Administració. "Cal una estratègia de present i de futur per modernitzar l'Ajuntament i millorar la seva eficiència". 2 milions del Pressupost de 2021 aniran a la reforma organitzativa municipal, a inversions tecnològiques i al desplegament territorial, a banda del reforç Covid aplicat a l'Ajuntament.