Un pla per a la integració social i l'emancipació

18.03.2021 | 04:00

El programa "Sostre 360" fa un abordatge multidisciplinari. Compta amb una inversió de 2,02 milions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb la col·laboració de la Fundació LaCaixa. El projecte es desenvolupa en cinc eixos.

Acompanyament a l'autonomia personal: Suport a la vida quotidiana, rutines domèstiques i hàbits saludables. Els acompanya a vetllar per la convivència dins i fora del recurs habitacional, i vincula el jove als recursos de l'entorn.

Suport en processos administratius i legals: El programa acompanya en l'obtenció de documentació legal i en els tràmits per a la regularització administrativa, i vincula el jove amb assistència jurídica.

Formació i inserció laboral: El recurs preveu acompanyar en el procés de formació i inserció laboral. També en l'assoliment de competències lingüístiques i instrumentals que permetin un bon desenvolupament i arrelament social, i que faciliti l'accés al món laboral i la seva autonomia en la recerca de feina.

Salut: Se'ls facilita l'accés a la xarxa sanitària, se'ls acompanya en l'inici de processos de deshabituació a substàncies addictives i es treballa la salut emocional i física.

Habitatge: Acompanyament en la prospecció d'un habitatge alternatiu.

Al programa "Sostre 360" els serveis socials dels diferents municipis són el vehicle de participació dels joves. Ells fan la valoració i la diagnosi de cada jove. A Terrassa una comissió mixta Ajuntament / Generalitat gestionarà el projecte amb la participació del cossos policials i la DGAIA. El programa s'ha implantat al Maresme i el Gironès, a les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Masnou, Tarragona, Manresa i ara també a Terrassa.