Una part de la coberta de la nau interior del Vapor Ros ha caigut.

Patrimoni té dos mesos per reparar i frenar el deteriorament del Vapor Ros

17.03.2021 | 04:00

El Vapor Ros pateix problemes d'estructura i d'estanquitat que fan necessària una intervenció ràpida per frenar el deteriorament del conjunt, parcialment obra de l'arquitecte Lluís Muncunill. L'Ajuntament de Terrassa ha fet un requeriment urbanístic a la Generalitat, propietària del conjunt, perquè procedeixi a la reparació dels edificis més malmesos i li dona un termini màxim de dos mesos per començar les obres al Vapor Ros i als edificis annexos.

Els serveis tècnics d'Urbanisme han elaborat un informe que recull les quatre actuacions més urgents que cal fer a la fàbrica, a l'espera que la Generalitat presenti la seva proposta de rehabilitació integral del Vapor Ros.

La primera actuació correspon a la coberta de la nau interior del Vapor Ros, situada al número 15 del carrer del Racó. Una part del sostre ha desaparegut i ha deixat a la vista un seguit de plaques de fibrociment que hauran de ser retirades completament. Si es demostra que la coberta forma part del projecte original de la nau del Vapor Ros, Urbanisme no descarta la possibilitat de reparar-la alternativament.

L'informe municipal demana a Patrimoni de la Generalitat que aporti una proposta d'intervenció a les façanes de l'edifici i a la resta de dependències de la nau. Una actuació que hauria de tenir en compte algun dels moments històrics documentats de l'edifici.

Aquest primer paquet d'intervencions inclou la reparació del dipòsit i de la façana exterior. Pel que fa al cub, situat al damunt de la coberta, es vol evitar el despreniment de fragments del revestiment i aturar la degradació de l'estructura. Urbanisme planteja a Patrimoni la possibilitat de reparar el dipòsit o bé procedir al seu enderroc si l'estructura no té funcionalitat.

A la façana, hi ha vidres trencats a les finestres i fragments de l'arrebossat deteriorats. En aquest cas es proposa retirar els elements inestables i segellar els forats a les finestres per evitar l'entrada d'aus.

Rehabilitació de l'edifici annex
Els edificis del conjunt del Vapor Ros presenten diferents estats de conservació. La nau d'oficines situada al número 15 del carrer del Racó, una de les construccions de major singularitat i interès històric, haurà de ser rehabilitada per l'alt nivell de deteriorament que pateix.

Urbanisme considera urgent que patrimoni intervingui en la coberta i en el sistema de sanejament. També que segelli les fissures que s'han obert entre les finestres i el coronament de la façana.

Les filtracions d'aigua de la coberta han malmès l'interior de les oficines. La Generalitat haurà de revisar l'estat de l'estructura del forjat de l'altell interior, afectat per humitats i filtracions d'aigua, i sanejar l'estança. Es comprovarà si les golfes de l'edifici d'oficines és un element original del conjunt. En cas contrari, l'administració local podria acceptar el seu enderroc.

Les dues darreres intervencions seran a l'antic bingo "Mar i Cel" i al pàrquing del mateix (Portal Nou 11 i 13). Urbanisme no ha detectat problemes d'estructura a la sala de joc, on planteja la retirada del mobiliari. Pel que fa a l'edifici de l'aparcament, juntament amb el de les antigues oficines d'Òmnium Cultural, es demana intervenir al primer pis. Un tram del forjat s'ha enfonsat i caldrà retirar la part malmesa per fer una revisió de la resta del sostre. L'objectiu és descartar patologies ocultes.

A les dependències situades sobre la coberta del pàrquing hi ha elements solts que hauran de ser retirats. També caldrà segellar el sostre per evitar filtracions d'aigua.

"Mantenim contacte amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i la disposició a efectuar el que els requerim és total", comenta el regidor d'urbanisme, Carles Caballero. El 21 de gener, ambdues administracions van fer una visita conjunta al complex del Vapor Ros per comentar sobre el terreny l'estat de les edificacions. L'actual és el segon requeriment municipal a l'administració autonòmica perquè repari els desperfectes del conjunt i no porta aparellat "cap procés sancionador, donat que hi ha una voluntat clara d'intervenir".

El Vapor Ros va passar a ser propietat de la Generalitat a la tardor de 2020. Francisco Cabeza Fonseca, darrer propietari del conjunt, va llegar la propietat a l'administració autonòmica amb la voluntat expressa que no la pogués utilitzar l'Ajuntament de Terrassa durant trenta anys. Era la resposta del propietari a l'administració local, amb la què havia mantingut una tensa relació per temes fiscals.

El 2020, l'Ajuntament no va dubtar en exercir el seu paper com administració reguladora. El ple va blindar el Vapor Ros a l'especulació immobiliària amb una modificació puntual del POUM que exclou la implantació d'habitatges i comerç. La reforma deixa la porta oberta a equipaments administratius, esportius, geriàtrics o cívics, públics o privats.

Noticias relacionadas