Acciona vol construir amb celeritat

13.03.2021 | 04:00

Acciona ha comprat el solar de l'antiga fàbrica AEG per a desenvolupar un dels tres grans sectors residencials pendents de desenvolupament a l'interior de la ciutat. La promotora ha negociat amb l'Ajuntament l'actualització del pla de millora urbana, que data de 2006, amb la voluntat de començar obres a finals d'any o principis de 2022.

El solar, situat a la cruïlla de la carretera de Castellar amb l'avinguda de Jaume I, just al davant del monument a la Dona, té una superfície de 50 mil metres quadrats. La promotora vol construir uns 785 habitatges, un 20% dels quals serà de protecció oficial.

El projecte dibuixa un sector que combina edificis de mitjana alçada i dues torres de planta baixa i quinze pisos a la cantonada de Jaume I amb Periodista Grané, aquests pendents d'una reformulació. Una gran rambla de vianants travessarà el barri, que comptarà amb una gran plaça de 3 mil metres quadrats a tocar de l'Escola Nova Electra.

El nou sector reserva sol per a ús comercial i espai per a equipaments a la nau de l'antiga AEG, al carrer de Les Cosidores. La promotora haurà d'invertir més de 600 mil euros en la seva rehabilitació, pas previ a l'adequació municipal dels interiors per als usos que es determinin.

Al nou conjunt residencial, Acciona projecta la construcció d'una residència universitària, una residència per a gent gran i un espai comercial.

Durant els darrers mesos, el grup presidit per José Manuel Entrecanales ha treballat amb l'Ajuntament la modificació del pla de millora urbana -Acciona vol eliminar algunes càrregues, com la previsió d'aparcament associada a El Corte Inglés, ara descartat- amb la voluntat de desenvolupar el projecte amb la màxima celeritat. De moment, la tramitació de la modificació del pla de millora urbana, el projecte de reparcel·lació i el projecte d'urbanització seran simultanis. Un cop entri el projecte, el document anirà a aprovació inicial en junta de govern i posteriorment se sotmetrà a exposició pública. Resoltes les al·legacions, la Comissió d'Urbanisme haurà d'emetre informe previ a l'aprovació definitiva per part del ple municipal.