Molta mobilitat interior de places

11.03.2021 | 04:00

La pandèmia provoca limitacions i restriccions i ha fet baixar el nombre d'alumnes nouvinguts d'altres països durant el curs escolar, segons va dir el director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas. En canvi, es manté la tendència d'alumnat que ve d'altres municipis pròxims a la ciutat de Terrassa. Viñas va destacar que, un cop analitzades les dades, "s'ha vist també que aquestes famílies que sol·liciten plaça a la preinscripció o durant el curs tenen un perfil complex amb moltes necessitats específiques perquè tenen una situació socioeconòmica complicada". El director va valorar que la comissió d'escolarització de l'OME està fent un treball de brodat de puntes per evitar més segregació.