Situació actual de la cruïlla per a accedir a l'Hospital de Terrassa.

L'Hospital de Terrassa tindrà una rotonda d'accés per la carretera N-150

11.03.2021 | 04:00

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu d'una nova rotonda a la carretera N-150, en l'accés cap a l'Hospital de Terrassa. Aquesta actuació té com objectiu millorar la seguretat viària en l'encreuament actual i afavorir l'accessibilitat cap al centre hospitalari.

Es tracta d'una reivindicació històrica del territori, donada la precarietat de la cruïlla d'accés a l'hospital, que ha vist com es construïen les rotondes d'accés a Mercavallès i la situada a la cruïlla dels serveis centrals del cos de Mossos d'Esquadra, i la seva quedava pendent.

Durant anys, un dels arguments per qüestionar la nova infraestructura era l'excessiu nombre de rotondes en el tram terrassenc de l'N-150. L'adjudicació del projecte constructiu posa fi a una llarga espera i obre la porta a la construcció de l'esperada rotonda.

La redacció del projecte s'ha adjudicat per un import de 38.000 euros i l'equip redactor té un termini de sis mesos per presentar-lo. La inversió estimada per a la construcció de la nova infraestructura és de 650.000 euros.

El nou giratori tindrà un diàmetre mínim de 40 metres i substituirà l'actual encreuament. La rotonda permetrà millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, alhora que facilitarà una major comoditat i seguretat en les maniobres d'incorporació i sortida dels vehicles.

El projecte que s'impulsa definirà tècnicament les obres necessàries per a la configuració de la nova rotonda, alhora que totes les tasques complementàries en matèria de senyalització i d'abalisament, entre d'altres.w