Màximes multes coercitives

09.03.2021 | 04:00

El règim sancionador previst davant dels incompliments dels propietaris d'edificis protegits no ha canviat, però sí l'aplicació de les màximes multes coercitives. La franja fluctua entre els 300 i els 3 mil euros. "Aquest govern ha decidit aplicar la sanció màxima que ens permet la Llei d'Urbanisme tenint en compte la importància dels béns a preservar", comenta Carles Caballero. Després de molts anys "de converses i peticions amables, el que ha funcionat són les sancions contundents". La normativa fixa un primer requeriment sense sanció que insta a la propietat a intervenir per deixar l'immoble en condicions. A partir del primer incompliment, els requeriments arriben acompanyats de multes coercitives que augmenten a mesura que avança el procediment. Si durant l'anterior mandat un propietari acumulava una multa de 500 euros, aquest mandat en pot acumular nou per un import total de 28 mil euros. En aquest moment, el 90% de la indisciplina urbanística de la ciutat l'acumulen els bancs, els fons inversors i grans tenidors.