Vehicle en estat d'abandó i font d'inseguretat al carrer de Tarragona, a l'alçada del barri de Can Tusell.

Treure del carrer els vehicles abandonats ja és més fàcil 

04.03.2021 | 04:00

S'ha acabat, almenys sobre el paper, això de veure un cotxe abandonat mesos i més mesos. Retirar de la via pública un vehicle en aquestes condicions serà més ràpid per a l'Ajuntament a partir d'ara. El Consistori ha modificat la tramitació administrativa dels expedients per acabar amb la lentitud excessiva dels processos, que podien superar un any. Ara, diu el govern municipal, "aquest tràmit s'agilitza de forma considerable i, abans de cinc mesos, es pot executar la retirada del vehicle". La nova normativa permet que el personal d'Egarvia faci algunes de les tasques assignades a la Policia Municipal.

Diari de Terrassa va publicar el 19 de febrer un reportatge sobre turismes en estat d'abandonament i sobre la davallada en la xifra d'expedients de retirada que havia provocat el confinament. L'Ajuntament ultimava un reglament per agilitzar els procediments i ha acordat una nova tramitació que resulta de l'aplicació de la nova Ordenança de Mobilitat. Aquesta va entrar en vigor l'11 de gener i ha permès modificar la tramitació administrativa dels expedients de vehicles abandonats a la via pública.

El nou procediment adaptat "permet guanyar eficàcia i agilitat en el tràmit, i escurça els terminis de la gestió", assenyala el Consistori. Per a la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, "amb el nou procediment administratiu d'aquests expedients adaptem el tràmit a la normativa que recull la nova Ordenança de Mobilitat i es possibilita escurçar terminis d'estada dels vehicles abandonats al carrer, amb garanties". Fins ara, la retirada de vehicles abandonats de la via pública implicava un procés lent, que podia superar fins i tot un any.

"Ara, aquest tràmit s'agilitza de forma considerable i, abans de cinc mesos, es pot executar la retirada del vehicle", destaca l'administració local. Com a novetat, l'ordenança atorga al personal d'Egarvia, vigilants de l'estacionament en zones en horari limitat i responsables d'inspecció, la potestat per poder confirmar l'abandonament i informar els propietaris. El personal de l'empresa municipal podrà enganxar els adhesius als vidres indicant l'obligació de retirar el vehicle de la via pública. I podrà aixecar acta en cas de vehicles sense matrícula.

Segons l'ordenança, es considera abandonat un vehicle quan hagin transcorregut més de dos mesos des que ha estat immobilitzat o retirat de la via pública i el titular no hagi formulat al·legacions; també, quan un vehicle amb placa de matrícula o amb signes visibles d'identificació estigui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el desplaçament pels propis mitjans; i quan un vehicle sense plaques de matrícula ni possibilitat d'identificació estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc.

Expedient
Una vegada transcorregut el termini en el qual es considera un vehicle com abandonat, Via Pública inicia l'expedient d'abandonament i requereix al titular perquè en el termini màxim d'un mes procedeixi a la retirada del vehicle de la via pública; amb un advertiment: en cas de no fer-ho, el vehicle serà traslladat a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva destrucció i descontaminació.

Una segona novetat també pot agilitzar el tràmit. Juntament amb la notificació d'incoació d'expedient per abandonament, s'inclourà una nota informativa al propietari que vulgui donar el vehicle de baixa: pot autoritzar a l'Ajuntament per a realitzar els tràmits corresponents de baixa, retirada i desballestament; això sí, sempre que el vehicle no es trobi en cap procés judicial d'embargament per part de l'administració i/o entitat financera. L'interessat pot emplenar el document adjunt a la notificació que s'haurà de lliurar juntament amb la documentació del vehicle a les dependències d'Egarvia o les de la Policia Municipal.

La normativa inclou sancions per a aquelles persones que deixin el seu vehicle abandonat a la via pública. Aquestes multes poden anar dels 700 als 1.500 euros, segons la gravetat de la infracció. Segons Lluïsa Melgares, "hem de tenir clar que un vehicle abandonat suposa un problema de contaminació a causa de les quantitats de pols, vidres trencats i insalubritat que pot arribar a generar. És un acte incívic que no podem tolerar perquè acaba perjudicant la ciutat".

Noticias relacionadas