Una nova taxa "més justa, però no més cara"

Una nova taxa "més justa, però no més cara"

20.02.2021 | 04:00

Fa anys que els governs de la ciutat recorren al pressupost municipal per pagar una part important del cost de la gestió dels residus. Els ingressos procedents de la taxa cobreixen només un 68% de la despesa que genera la recollida i el tractament de les escombraries, un percentatge del tot insuficient i que, apunta Isaac Albert, "no té a veure només amb com recicla la ciutadania. Sobretot està relacionat amb un model de gestió que cal millorar".

Aquest desajust econòmic ronda els 6 milions d'euros cada any. Albert admet que el cost de la gestió dels residus "està disparat" a la ciutat "perquè el model no és eficient" i insisteix. "No podem donar les culpes al ciutadà. Sabem com fer que millori i ara toca definir un nou model".

Des dels Serveis Econòmics municipals es treballa en paral·lel la cobertura del cost i la revisió del model de gestió, dos aspectes que "estan relacionats. Un model més eficient ens permetrà pujar els percentatges de reciclatge i ens ajudarà a redefinir la taxa". El tinent d'alcalde afirma que, en el futur, la taxa "ha de cobrir el cost del servei" i afegeix: "Serà més justa, però no més cara".

El govern apunta un futur amb diferents models de recollida convivint a Terrassa. La implantació de les novetats -porta a porta, pagament per residu i altres- no es farà efectiva en un any, s'implantarà de manera gradual".

En paral·lel a la revisió del model i de la taxa, l'executiu municipal farà un estudi de les disfuncions detectades fins ara en l'aplicació de la taxa i que afecten especialment a comerços, restauració i oficines. Aquests professionals paguen pels metres quadrats dels locals dels seus negocis, no pel volum de residus que generen. Aquesta situació provoca situacions injustes de contribuents que paguen taxes molt altes tot i generar un volum petit d'escombraries.

"Aquestes ineficiències estan detectades i la casuística és molt gran", cosa que complica trobar una solució justa per a tothom. Albert avança que es buscaran solucions, però "difícilment es podrà fer una taxa a mida per cada contribuent".