La gestió de la millora forestal inclou 122 hectàrees

La gestió de la millora forestal inclou 122 hectàrees

19.02.2021 | 04:00

El nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal té una vigència de vint anys i incrementa la superficie de gestió ordenada a l'Anella Verda fins a les 122,29 hectàrees. Abans en tenia 94,63 hectàrees. El nou instrument d'ordenació incorpora dues noves finques: una parcel·la situada darrere del Parc Audiovisual i la finca de Can Candi, de 9,5 ha. Amb aquestes, completen el llistat d'espais dins el projecte de l'Anella Verda finques ja existents com Can Bonvilar, Torrebonica, Can Viloca i Can Barba. L'actuació s'emmarca en el projecte de l'Anella Verda, el cinturó verd que envolta la ciutat i que afecta a tot el sòl no urbanitzable del terme municipal. El pla té com a objectiu millorar les masses forestals, promoure la gestió conjunta i l'aprofitament integral dels recursos. "En un context de canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat -comenta Carles Caballero, regidor d'Urbanisme-, cal vetllar per la preservació i la sostenibilitat dels nostres boscos i dels seus ecosistemes naturals. Aquest nou pla ens permet fer una estratègia i una planificació d'allò que cal fer per garantir la pervivència dels boscos municipals". El terme municipal de Terrassa compta amb més de 3 mil hectàrees, de les quals un 82% és de propietat privada. Als boscos locals, les espècies dominants són el pi blanc i l'alzina, acompanyats a les obagues i als torrents pel roure. El Pla de Millora forestal vol potenciar l'alzina, que de manera natural substitueix el pi blanc. També preveu un criteri de tallada que prioritza els arbres malalts o torts i la reserva d'alguns exemplars amb diàmetres grans.