El curs vinent hi haurà 23 alumnes per grup a P3.

Escoles Contra la Segregació dona llum verda al nou decret d'admissió

19.02.2021 | 04:00

Fa temps que el Síndic de Greuges de Catalunya reclamava al Govern, i en especial al Departament d'Educació, un paquet de mesures per revertir la segregació escolar. I cal recordar que els informes del Síndic alertaven que Terrassa és una de les ciutats amb els índexs de segregació més alts. Va ser una constatació perquè ja feia molts anys que les direccions de centres afectats reclamaven canvis.

Terrassa és una de les ciutats beneficiades pel nou decret d'admissió d'alumnes que s'ha aprovat aquest dimarts. Hores abans d'aquest tràmit, aquest diari ja anunciava que s'havia arribat a un acord per tancar la preinscripció a P3 per al curs vinent a 23 alumnes, dues places per sota de la normativa oficial. La mesura ha de permetre fer una distribució més equilibrada en el repartiment d'alumnat de la matrícula viva i dels nens i nenes amb necessitats educatives específiques. Un cop aprovat el decret, ja s'han sortit les primeres reaccions i, de moment, favorables.

El col·lectiu Escoles Contra la Segregació, en un comunicat, ha manifestat: "Valorem molt positivament la seva aprovació i a la vegada recordem que el decret no és sinó una peça més dins un ampli ventall de mesures que necessitem com a recursos fonamentals per tal de combatre i eliminar la segregació escolar a Catalunya". El col·lectiu alerta que queda molta feina a fer, però aquest decret suposa la primera pedra per tal d'assolir la reducció de la segregació escolar i minimitzar-ne els efectes nocius en l'alumnat afectat. El grup d'aquestes escoles també aplaudeix els recursos. "Considerem que arriba acompanyat d'una dotació pressupostària suficient i que ajudarà a millorar la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques". Així mateix ,celebra que permet una millor gestió de la matrícula fora de termini; dona garanties de gratuïtat en l'escolarització i obligui a una avaluació constant", entre d'altres coses. Per al col·lectiu, aquest decret marca un abans i un després en la lluita a favor de la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

Tanmateix, lamenta l'existència, dins la comunitat educativa, de veus contràries al decret, que diuen que aniran més diners a la concertada. El col·lectiu recorda per a aquestes veus en contra que el decret afavoreix més la pública i dona les xifres. "El pressupost de 162 milions d'euros, a cinc anys, contempla 90 milions per a l'escola pública i 72 milions per la concertada." I també es mostra satisfet per la retirada de concerts a les escoles que segreguen per sexe.