Protocol contra l'assetjament als usuaris dels patinets

Protocol contra l'assetjament als usuaris dels patinets

17.02.2021 | 04:00

La Policia Municipal de Terrassa i l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer), coincidint amb l'entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat, han actualitzat el protocol per a la prevenció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament a persones usuàries de bicicleta per incloure-hi les persones usuàries de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). L'objectiu del protocol, signat l'any 2016, és sensibilitzar sobre la normalització de l'ús de la bicicleta i VMP i assolir la convivència pacífica dels diferents sistemes de mobilitat a la xarxa urbana de la ciutat. Concretament, es pretén sensibilitzar els conductors de vehicles de motor, especialment turismes, sobre els drets de bicicletes i VMP. Per aconseguir-ho, s'han definit aquelles conductes d'assetjament que suposen infraccions lleus, greus o molt greus i s'ha establert un procediment d'actuació per fer-hi front. En aquest sentit, el protocol especifica que el ciclista o persona usuària de VMP afectat per una situació d'assetjament pot contactar amb l'associació BiTer. Aquesta recollirà la informació i l'enviarà a la Policia Municipal perquè un agent contacti amb l'assetjador amb la voluntat d'exercir una tasca pedagògica i de sensibilització.