Íñiguez i Domingo, els primers

27.01.2021 | 04:00

Les recerques dels historiadors permeten saber quines van ser les primeres víctimes del conflicte, i Lluís Lacueva, ahir, va voler dir els seus noms, per tal de trencar la fredor de les xifres. Pel que fa a la repressió a la rereguarda, el primer assassinat conegut és el de Josep Domingo Montserrat, 27 anys, treballador de la Caixa mort el 19 de juliol de 1936. El dia 21 van matar Josep Bové Obrador, escolapi de 64 anys, i el dia 23, Miquel Trullàs Maixench, mecànic de 23 anys. L'endemà, a la Colònia Prat de Matadepera, assassinaven set empresaris i el notari Francesc de Paula Badia i Tobella. A Terrassa, els primers mesos del conflicte, "s'assassinen moltes més persones que a altres ciutats (a Sabadell són 77)". La relació de combatents republicans morts comença amb Miquel Íñiguez Llopis, 22 anys, milicià voluntari del PSUC mort a Madrid el 5 d'agost de 1936, i segueix amb Feliu Vázquez Tavería, mort a 25 anys al front d'Aragó, el 26 del mateix mes i Esteban Bernat Bartomeu, de 17 anys, al front del Centre, el dia 28. L'elaboració del llistat de combatents republicans morts "es fa molt difícil, perquè després de 1939 van començar la repressió i el silenci. Les víctimes de la violència a la rereguarda, en canvi, van ser objecte de beatificacions i homenatges, i mai foren oblidades". "Ningú ha de provocar una guerra civil. Començar-la és obrir la porta a tota mena de violència. La democràcia ha de ser respectada", va concloure l'historiador.