Comença la demolició de dos blocs d'habitatges a Ca n'Anglada

Comença la demolició de dos blocs d'habitatges a Ca n'Anglada

27.01.2021 | 11:55

Ja han començat, amb gairebé dos anys de retard, els treballs d'enderroc de dos blocs de pisos de Ca n'Anglada inclosos al procés d'esponjament del barri. Serà la darrera fase del pla, que es va posar en marxa l'any 2012 i acabarà l'any vinent, segons les previsions de les administracions públiques.

Els dos edificis estan situats al passatge de la Concòrdia, números 1 i 3, ubicats a l'illa delimitada pels carrers de Jacint Elías, de Sant Crispí i Sant Damià i el passeig del Vint-i-dos de Juliol. Amb la demolició, "Terrassa fa un pas més en la transformació urbanística de la part nord del barri de Ca n'Anglada", afirma l'Ajuntament.

Els dos blocs, afegeix, "formen part de l'última fase del Projecte d'Esponjament, iniciada el 2012 amb el conveni signat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'Ajuntament, i que ha estat dividida en dues subfases: la 3A, que contempla els edificis que s'enderroquen aquesta setmana, i la 3B, que afecta els altres dos blocs situats a l'illa formada pels passatges de la Previsió i la Constància". Aquests dos darrers edificis, "possiblement es podran enderrocar l'any vinent, ja que en aquests moments s'estan fent els tràmits per expropiar els habitatges afectats", assenyala el Consistori egarenc.

Els treballs preparatoris per l'enderroc dels blocs de la Fase 3A es van iniciar el setembre de 2020. Des de llavors, grups d'operaris han destapiat, delimitat i tancat l'espai necessari per fer les obres, i han retirat la teulada de fibrociment. També s'ha procedit a descarregar tots els elements estructurals i a garantir l'anul·lació dels subministres d'aigua, gas, telèfon i altres companyies de serveis. Aquests treballs els realitza l'empresa Hercal Diggers S.L, amb un pressupost d'adjudicació de 168.148,55 euros, que també inclou la urbanització provisional dels espais alliberats.

Com es farà
La demolició dels dos blocs de pisos es durà a terme amb una pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 tones. Els edifics d'habitatges més propers es troben a dotze metres i caldrà evitar la pols. Per això, uns operaris ruixaran contínuament d'aigua tota l'obra. Primer s'enderrocarà l'entrebigat, sense debilitar les biguetes, i les parets de tancament es tiraran a terra un cop fet l'enderroc del cobert, explica el govern municipal. Els dos edificis tenen una superfície en planta de 564,68 metres quadrats i una superfície total d'uns 2.825 m2.

Formen un conjunt edificat amb planta rectangular de dimensions aproximades de 14,80 per 38,16 metres, format per planta baixa, quatre plantes, i sotacoberta. Cada bloc està format per 20 habitatges (quatre per planta). No hi ha ascensor.

Quan el solar estigui alliberat, es farà la urbanització provisional amb paviments, enllumenat i evacuació d'aigües de pluja. El projecte inclou columnes de llum, en substitució de les llumeneres de les façanes; i dos nous embornals, a la part baixa, per recollir les aigües de pluja, que es connectaran a la xarxa de sanejament.

L'execució de la tercera i última fase de l'esponjament neix del coveni urbanístic signat per l'Ajuntament de Terrassa i el Departamentde Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'abril de 2017. En un principi, s'havia previst enderrocar aquests blocs del Passatge de la Concòrdia (Fase 3A) l'any 2019, però el projecte es va demorar "per dificultats sobrevingudes", afirma l'Ajuntament. Una: el reallotjament dels veïns afectats. La segona: la crisi sanitària.

Nou blocs, 184 habitatges
En aquests vuit anys d'execució del pla, s'hauran enderrocat nou blocs amb 184 habitatges. Hauran estat reallotjades 127 famílies. Aquesta tasca ha estat gestionada des de l'Oficina de l'Esponjament de Ca n'Anglada, situada al Centre Cívic Montserrat Roig i integrada per l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl, INCASÒL. Les dues administracions públiques, diu el Consistori, han buscat solucions consensuades als problemes que plantejaven els propietaris i els residents. La inversió total realitzada arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament.

Molts habitatges de Ca n'Anglada presentaven problemes que van provocar degradació social a la part alta del barri. La Generalitat i l'administració municipal van decidir planificar accions per esponjar la zona i reduir la densitat d'habitants per millorar les condicions de vida. En un principi es preveia la construcció de nous edificis a l'avinguda del Vallès per reallotjar els veïns, però aquesta opció va quedar invalidada per la crisi econòmica. Les famílies que deixaven els pisos enderrocats van ser destinades a habitatges ja construïts a Terrassa,

El projecte es va posar en marxa l'any 2012, amb la signatura d'un primer conveni urbanístic "per avançar en els reallotjaments, permetre l'enderroc de nou edificis situats a la zona nord-est afectats per diverses patologies i determinar els recursos econòmics necessaris per executar la primera fase del projecte". Els nou blocs afectats estaven ubicats al carrer de Sant Damià 255 bis i 257 bis, Sant Cosme 198 bis (Fase 1, actual plaça del Pagès), Passatge de la Prudència 2-4 (Fase 2), Passatge de la Concòrdia 1-3 (Fase 3A), Passatge de la Previsió 1 i Passatge de la Constància 2 (Fase 3B).

A la primera fase de l'esponjament (2013-2015) es van enderrocar tres blocs ubicats als carrers de Sant Damià 255 Bis (febrer 2014), Sant Damià 257 Bis (desembre 2014) i Sant Cosme 198 Bis (maig 2015), amb un total de 72 habitatges. Ajuntament i Generalitat van aportar sis milions d'euros, al 50% cadascuna. A la segona fase (2015-2017) es va procedir a enderrocar dos blocs situats al passatge de la Prudència números 2 i 4 (maig 2017), amb un total de 32 habitatges, així com el local comercial de l'antic mercat. Un segon conveni firmat l'any 2014 va incrementar les aportacions econòmiques. Pels anys 2015 i 2016 es preveia una inversió de tres milions d'euros, dotació que va permetre culminar les inversions pendents de la primera fase i executar la segona.

Quatre més
La tercera i última fase (2017-2021/22) consisteix en la demolició de quatre blocs. Dins la fase 3A són els dos emplaçats al Passatge de la Concòrdia 1 i 3 (els treballs actuals). A la fase 3B li tocarà als edificis ubicats al passatge de la Previsió 1 i el passatge de la Constància 2, amb un total de 40 habitatges (previst pel 2021-22).

Un tercer conveni signat el 2017 recollia una inversió de 7.500.000 euros per a aquesta fase. La darrera etapa d'enderrocs (la fase 3B, dos blocs), la prevista per al període 2021-2022, completarà les accions contemplades al primer conveni, signat l'any 2012.

Pel dia d'ahir estava prevista l'arribada de les màquines. Per avui, l'execució dels treballs. Aquesta setmana, a la part nord de Ca n'Anglada hi haurà un nou solar buit abans ocupat per dos blocs de pisos. L'any vinent acabarà, segons les previsions de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, un esponjament que haurà requerit una inversió total de 16,5 milions d'euros i haurà afectat a nou blocs, 184 habitatges i 127 famílies.