Les donacions d'òrgans van a la baixa a Terrassa i Catalunya

Les donacions d'òrgans van a la baixa a Terrassa i Catalunya

21.01.2021 | 04:00

En un any, el 2020, en què l'activitat assistencial als hospitals va veure's del tot alterada per la irrupció del coronavirus, els hospitals catalans van experimentar un descens tant en el nombre de trasplantaments com de donacions d'òrgans en relació amb el 2019. En el cas de la nostra ciutat, els dos centres sanitaris de referència, l'Hospital Universitari Mútua Terrassa i l'Hospital de Terrassa, realitzen extraccions d'òrgans per a les donacions, però no duen a terme trasplantaments. En aquest sentit, i en la línia del descens experimentat a Catalunya, l'any passat, als hospitals egarencs hi va haver tretze donacions d'òrgan a partir d'un donant cadàver, per les quinze del 2019. A l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, n'hi va haver onze (set de persones que havien traspassat per mort cerebral i quatre, per mort cardíaca). Van ser dues menys que un any enrere.

Pel que fa a l'Hospital de Terrassa es van registrar, com el 2019, dues donacions d'òrgans procedents d'una persona cadàver (el 2020, una va ser per mort cerebral i una altra, per cardíaca). Cap dels dos centres egarencs té un programa de donacions d'òrgans en viu (referit a donació renal, principalment). A més, l'Hospital de Terrassa no compta amb unitats de neurocirurgia ni d'ictus, amb la qual cosa decau el nombre potencial de donants d'aquest origen.

Mil trasplantaments
Tot i l'impacte de la Covid-19, l'any passat els hospitals catalans van realitzar prop de mil trasplantaments. Així ho indiquen les dades de l'activitat de donació i trasplantaments a Catalunya fetes públiques per la consellera de Salut, Alba Vergés, que remarca que l'any 2020 ha estat complicat. "No se n'han escapat ni les donacions ni els trasplantaments d'òrgans, però malgrat la pandèmia –subratlla– "és el cinquè any amb més donacions i trasplantaments a Catalunya".

En concret, el 2020 es van dur a terme 997 intervencions, un 23,1 per cent menys de trasplantaments que el 2019, uns resultats que ens traslladen a les xifres de fa cinc anys. Per tipus d'òrgan, el descens de trasplantaments el 2020 va ser generalitzat, però heterogeni. Els renals van baixar un 23,2 per cent, els hepàtics un 4,6; els cardíacs, un 48,6; els pulmonars, un 39,2; i els pancreàtics ho van fer en un 14,8.

L'any passat, els més habituals van ser els trasplantaments de ronyó, amb un total de 677; seguit dels de fetge (188), els pulmonars (73) i els cardíacs (36). L'Hospital Universitari Vall d'Hebron va liderar un any més pel que fa al nombre d'intervencions, amb 265.

El Departament de Salut indica que el 84 per cent de les famílies de potencials donants van estar d'acord amb la donació dels òrgans del seu familiar.