Moció de la Federació de Veïns contra la pujada de la llum

Moció de la Federació de Veïns contra la pujada de la llum

18.01.2021 | 18:54

La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) ha elaborat una moció denunciant "la constant pujada dels rebuts i factura de la llum, així com les polítiques laxes i poc intervencionistes que no porten a revertir aquesta situació sinó només a posar pegats", diu l'escrit. L'entitat, membre de la Coordinadora del moviment veïnal de Vallés, demana el suport i l'acord dels grups municipals en aquestes reivindicacions que presenta en la moció, així com que s'elevi l'escrit a organismes superiors, com les conselleries corresponents de la Generalitat i els grups polítics del Parlament i, en darrera instància, al Govern espanyol. L'entitat veïnal compta amb el suport clar i de sobres expressat de la Confederació de Federacions Veïnals de Catalunya (Confavc).