Terrassa compta amb una àmplia xarxa privada d'infantil 0-3 anys.

Les llars d'infants privades volen una sola xarxa educativa

13.01.2021 | 21:08

L'Associació Catalana de Llars d'Infants, l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya i la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya reclamen una única xarxa educativa per a l'etapa de 0 a 3 anys. En aquest sentit, les associacions d'educació infantil de primer cicle denuncien l'existència de dues xarxes paral·leles, una que forma part del departament d'Educació i, per tant, que està regulada per la Llei d'Educació Catalana (LEC), i l'altra no.

Conxita Pericó, presidenta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, ha manifestat que "cal que es compti amb una normativa que sigui igual per a tothom i que es deixi de generar confusió entre la ciutadania amb denominacions similars i sobre quins centres i quins no estan acreditats per la Generalitat". Pericó s'ha referit que "la nova llei d'educació, l'anomenada Lomloe o llei Celaá, avala aquesta posició", és a dir que els centres que acollir de manera regular a nens i nenes d'entre 0 a 6 anys hauran de ser autoritzats per les administracions educatives com a centres d'educació infantil. La presidenta va fer notar que els establiments que es presenten com a "educatius" sense estar regulats pel departament d'Educació, com les llars de criança (mares de dia) i els centres de suport familiar, entre altres, estan experimentant un fort increment des de l'inici de la pandèmia. En aquest sentit, va assenyalar que "aquests centres, que es defineixen com a una opció pedagògica moderna i innovadora, només necessiten una llicència municipal d'activitat, en concret, una llicència medioambiental, per poder funcionar i n'hi ha que ni en tenen". Pericó va afegir que "per obtenir aquest permís es tenen en compte qüestions relacionades amb l'arquitectura del centre, però no amb l'activitat que s'hi desenvolupa".

Etapa important
L'etapa infantil 0-3 és considerat com un període on el desenvolupament motriu, cognitiu, emocional, social i afectiu de l'infant és fonamental. Per aquest motiu, organismes internacionals, com l'Associació Mundial d'Educadors Infantils (AMEI-WAECE), reivindiquem el paper essencial de l'educació durant els primers anys de vida i reclamen que aquesta qüestió sigui una prioritat en l'agenda política.

Terrassa és una de les ciutats amb major nombre de places d'educació infantil 0-3. Té una xarxa pública municipal i de la Generalitat integrada per 14 centres i una de privada amb vint centres. Aquest curs, però la ciutat ha perdut llars d'infants privades històriques com Quitxalla i Virolai.