Els drets socials van centrar les consultes a la sindicatura.
Consultes a la sindicatura

L'habitatge, centre de consultes i assessoraments

13.01.2021 | 10:00

Les dificultats amb què es troben moltes persones a l'hora d'accedir a un habitatge digne i assequible, així com "la resposta insuficient de l'administració davant de la seva situació de necessitat d'habitatge" -explica la memòria del 2019- van generar un gran nombre de les 744 consultes dels ciutadans que, per diversos motius, no van acabar en expedient.

En aquests casos, però, la funció de la síndica és la d'informar i orientar l'usuari en el conflicte que planteja amb alguns dels serveis de l'Ajuntament de Terrassa.

La memòria indica que en general moltes de les consultes i assessoraments de la sindicatura posen de manifest "la situació en què es troben moltes persones que veuen vulnerats els seus drets socials; tals com el dret a l'habitatge, a uns ingressos mínims, a una vida independent, a la inclusió i al dret a subministraments".

De les 744 consultes i assessoraments que no van generar expedient el 2019 per part de la sindicatura de Greuges de Terrassa, més de la meitat (417) van venir de part de ciutadans que van plantejar el seu problema a la síndica d'una manera presencial, és a dir, acudint a la seva oficina, que està situada en l'històric edifici de la Masia Freixa.

Un total de 275 consultes i assessoraments van ser per telèfon; fins a 96 van arribar via Twitter; i 52, a través del correu electrònic.