L'informe diu que s'ha d'actuar sobre uns tres milions d'habitatges per reduir la pobresa energètica.

Un 8% de les llars catalanes passarà fred aquest hivern

07.01.2021 | 20:11

El 8% de les llars catalanes -que suposa uns tres milions d'habitatges- passarà fred aquest hivern en tenir una temperatura inferior a 17 graus, mentre que un 41% mantindrà la temperatura entre els 18 i els 19 graus, per sota de la temperatura recomanada, que almenys hauria de ser de 20 graus. Aquesta és una de les conclusions de l'informe "Rehabilitació Energètica a Espanya. Una oportunitat per a millorar el parc edificat", elaborat pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGTAE) i el Grup Mutua de Propietarios, especialista en solucions al voltant dels edificis d'habitatges.

L'informe alerta sobre els riscos d'aquests paràmetres per a la salut de les persones, ja que cap d'aquestes temperatures és compatible amb el confort tèrmic, i el rang per sota dels 17 graus podria considerar-se inclòs al concepte de "pobresa energètica".

"L'informe ens mostra una situació alarmant", sosté Borja Ribas, directiu de l'àrea d'operacions del Grup Mutua de Propietarios, "ja que -argumenta- no parlem solament de malestar tèrmic, sinó que aquesta situació pot tenir conseqüències adverses sobre la salut, com a malalties respiratòries, cardíaques i, fins i tot, mentals, exacerbades per les baixes temperatures i l'estrès que produeixen unes factures d'energia inassequibles".

L'estudi revela la urgent necessitat d'actuar sobre el parc d'edificis, ja que, després de fer un recorregut per la normativa i les estratègies espanyoles en matèria de rehabilitació energètica d'edificis, es detecta que els valors de renovació del parc residencial al nostre país són molt baixos respecte als d'altres països de la UE. En aquest sentit, mentre que a Espanya en l'última dècada es van renovar en profunditat aproximadament el 0,8% dels edificis, en altres països com França o Alemanya, el percentatge es va situar per sobre del 15%.

A més d'identificar el problema, l'informe assenyala de manera directa la solució més eficaç per acabar amb ell. Segons el president del CGATE, Alfredo Sanz, "per a reduir l'índex de població afectada per la pobresa energètica, hem d'insistir en la necessitat de reducció de la demanda energètica de les llars vulnerables com a mesura prioritària. Segons les nostres últimes estimacions és necessari actuar sobre tres milions d'habitatges, el 12% del parc edificat, i és recomanable estendre aquestes intervencions de rehabilitació fins als vuit milions".

Pel que fa a les intervencions més eficaces, des del CGATE i el Grup Mutua de Propietarios es reitera que no existeix una solució òptima única, ja que s'ha d'adequar a cada edifici amb l'assessorament tècnic adequat. Tot i que actuar de manera integral és el més recomanable, en cas que no sigui possible és fonamental treballar en la reducció de la demanda.

Demanda
"No hi ha major estalvi d'energia que aquella que no es necessita. Les mesures passives que redueixen la demanda d'energia són les més eficaces i duradores en el temps. Es poden aconseguir amb diverses estratègies, però la més eficaç és la incorporació i/o augment de l'aïllament tèrmic de l'envolupant", explica l'informe.

A aquestes mesures se li sumen altres millores com són la reducció de ponts tèrmics, la substitució de fusteries exteriors o la incorporació de sistemes de control solar", assegura Sanz.

L'informe sobre la rehabilitació energètica a Espanya també assenyala la importància de, una vegada reduïda la demanda energètica, millorar el rendiment de les instal·lacions i equips, evitant aquells combustibles més contaminants, incorporant noves tecnologies i maquinària d'última generació, així com buscar l'electrificació del sector. En aquest sentit, l'objectiu actual seria el cent per cent d'electrificació per a l'any 2050.

Energies alternatives
Finalment, la tercera meta seria tractar d'aconseguir que la petita despesa energètica resultant fos coberta en la seva gran majoria mitjançant energies alternatives i renovables, com ara la solar, la fotovoltaica, l'aerotèrmica o la geotèrmica, entre d'altres.

Un altre factor especialment rellevant en la idoneïtat de la intervenció i els objectius a aconseguir és l'escala. "Intervenir puntualment en habitatges de forma aïllada o individual (excepte en unifamiliars independents) és la intervenció amb majors dificultats per a obtenir un resultat òptim", declara al respecte Ribas. "L'escala mínima recomanable serà la d'un edifici complet, aconseguint encara millors estalvis energètics amb menors inversions si s'aconsegueix invertir diversos edificis de manera simultània o fins i tot un barri complet", finalitza el directiu de l'àrea d'operacions del Grup Mutua de Propietarios.